Predsednik

 

Dr Ljubinka Marinković

Član
Van. prof. dr Slađana Anđelić

Član
Dr Fani Gemišov

Član
Dr Gordana Kojić

Član
Dr Dejan Novaković

Član
Dr Mirjana Milićević

Član
Dr Ivan Vuković

Član
Prim. dr Marija Tošić

Član
Dr Nebojša Mihajlović

Član
Dr Radojka Glamočlija - Petrović

Član
Milica Minić, dipl. pravnik

Član
Stanojka Saković, dipl. ekon.

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).