Pored osnovne delatnosti, Zavod pruža i druge zdravstvene usluge

  • Sanitetsko obezbeđivanje javnih skupova i sportskih manifestacija

  • Sanitetski prevoz bolesnika u zemlji i inostranstvu udobnim, klimatizovanim sanintetskim vozilima opremljenim najsavremenijom medicinsko-tehničkom opremom u pratnji iskusnih i stručnih ekipa urgentne medicine

  • Specijalizovana lekarska ekipa podrazumeva dr med - specijalistu, medicinskog tehničara, vozača i medicinski opremljeno sanitetsko vozilo

  • Ekipa opšte namene podrazumeva doktora medicine, medicinskog tehničara, vozača, i medicinski opremljeno sanitetsko vozilo

  • Angažovanje dugoročnog medicinskog obezbeđenja pravnih lica posebno se ugovara

1. Angažovanje - dežurstvo specijalističke lekarske ekipe po 1 satu 6,640.00
2.

Angažovanje i dežurstvo sanitetskog prevoza po 1 satu
(standardna ekipa)

4,270.00
3. Angažovanje i dežurstvo ekipe (tehničar i vozač) po 1 satu 2,730.00
4. Sanitetski prevoz - lekarska ekipa - po 1 km van užeg područja 94.00
5. Sanitetski prevoz - med. tehničar, vozač - po 1 km van užeg području 63.00
6.

Sanitetski prevoz - med. tehničar i vozač na užem području grada
( 10 gradskih opština)

1,460.00
7. Sanitetski prevoz - lekar, med. tehničar i vozač na užem području grada (10 gradskih opština) 3,430.00
Napomena: Sve usluge se plaćaju na blagajni Gradskog zavoda za Hitnu Medicinsku Pomoć radnim danima od 07:30 do 14:30, radi dobijanja računa.
Cene usluga izražene su bez pdv-a.
Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).